Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda webbplatsen tillåter du detta.

Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller fr.o.m. 2020-09-30. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Senaste ändringarna av köpvillkoren

Ändring i köpvillkoren 2020-09-30: Klarna Faktura erbjuds inte längre som betalsätt. Du som handlade med Klarna Faktura innan denna ändring hittar Klarnas köpvillkor här: Villkor för Klarna Faktura.

Ändring i köpvillkorkoren 2020-09-07: Ändrade villkor för returer av småpack. Småpack behöver från och med nu returneras i sin helhet för återbetalning.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga så länge svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Mer information om detta finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se

Beställning

Beställare under 18 år ska ha målsmans tillstånd. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför ekonomisk skada för Enhope AB, polisanmäls.

Vi (Enhope AB) friskriver oss för tryckfel i informationen för samtliga produkter i sortimentet. Färg och form i bilderna kan skilja sig från levererad vara, dels av fototekniska skäl och dels på grund av naturliga variationer som beror på materialet eller tillverkningsmetoden.

Betalning

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Avgifter för frakt och hantering beror på ordervärde och land och framgår i kundkorgen, kassan och på sidan Betalning och leverans.

Betalning genom kortbetalning via internet eller i förskott till bankgiro, bankkonto eller via Swish

Vi använder Dibs betalsystem (www.dibspayment.com) för kortbetalning via internet, vilket möjliggör betalning med Visa och MasterCard. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. När en felaktighet upptäcks kan vi häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks.

Leverans och avbeställning

Normalt skickar vi varorna inom tre arbetsdagar efter att betalningen har kommit fram. Om du anser att leveransen dröjer så länge att du inte längre vill ha varorna, kan du avbeställa varorna så länge beställningen inte är skickad. Efter att beställningen är skickad kan du i stället utnyttja ångerrätten.

Leverans sker per post eller bud.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Enhope ABs egendom tills dess att full betalning har erlagts.

Ansvar för fel

Enhope AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande köpvillkor. Enhope AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex., men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor

Du bör kontrollera varorna vid leverans för att verifiera att dessa är riktiga och felfria. Vid reklamation skall du kontakta Enhope AB via e-post, info@silvergrejs.se, och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.

Vid retur av en reklamerad vara skall du paketera varan omsorgsfullt så att den inte skadas i frakten. Ange alltid ordernummer och ditt namn och adress i returförsändelsen. I första hand ersätter vi en defekt vara med en likvärdig vara, annars återbetalar vi köpesumman för varan. Om reklamationen är giltig ersätter vi dig även för fraktkostnaderna för returen.

Ångerrätt

Privatkonsumenter har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från att konsumenten har tagit emot varan.

Om du vill utnyttja din ångerrätt skall du kontakta oss via e-post till info@silvergrejs.se inom 14 dagar från att du har tagit emot varan. Du får då instruktioner för returen. Vi återbetalar köpesumman när vi har tagit emot returen. När du returnerar en hel order återbetalar vi även eventuell porto- och hanteringsavgift. Du betalar själv returfrakten.

Varan och dess originalförpackning skall återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Om du har använt eller på annat sätt skadat varan mer än vad som är nödvändigt för att du skall kunna undersöka den och dess funktion drar vi av en ersättning för eventuell värdeminskning när vi återbetalar köpesumman.

Småpack av en produkt ska returneras i sin helhet för återbetalning. För information om retur av delar av ett storpack samt detaljerad information om returer, se Returer och reklamationer.

Transportskadat gods

Om en vara har skadats i transport skall du anmäla detta inom 7 dagar till speditören (vanligtvis Postnord) och till oss.

Ej uthämtade försändelser

Försändelser som inte hämtats ut hos speditörens ombud räknas inte som returer enligt ångerrätten. Vi debiterar en extra kostnad för att täcka våra kostnader och merarbete för ej uthämtade försändelser, för närvarande 250 kr.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Enhope AB kontroll, vilken inte skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Enhope AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingågna avtal.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har vi rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Vi skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.